อุปกรณ์การผลิต

ถุงลมนิรภัยวัลคาไนซ์อุปกรณ์

อุปกรณ์หลอมโลหะถุงลมนิรภัย

Calendering-อุปกรณ์สำหรับสายยาง

อุปกรณ์ Calendering สำหรับสายยาง

บังโคลน-กระป๋อง

กระป๋องบังโคลน

บังโคลน-กระป๋อง-1

กระป๋องบังโคลน

เครื่องทดสอบแรงดัน

เครื่องทดสอบแรงดัน

ยาง-โรง-เปิด

เปิดโรงงานยาง

เครื่องผสมยาง

เครื่องผสมยาง